Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumentidega on võimalik tutvuda otsingu kaudu.

Dokumendiregistris saab dokumente otsida järgmiste andmeväljade järgi:

- Otsisõna - dokumenti otsitakse kõikide andmeväljade abil. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki, vastasel juhul väljastatakse teade: „Palun sisestage vähemalt üks otsisõna, mille pikkus on vähemalt 3 tähemärki“.
- Pealkiri - dokumenti otsitakse dokumendi pealkirja järgi.
- Registreerimise kuupäev - dokumenti otsitakse asutuse dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi. Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev.
  • Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud 04.06.2014, tuleb väljale „alates“ sisestada kuupäev 04.06.2014 ning väljale „kuni“ kuupäev 04.06.2014.
  • Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „alates“. Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud 04.06.2014 või hiljem, kuvatakse otsingu tulemis kuvatakse kahanevalt dokumendid, mis on registreeritud alates 04.06.2014, uuemad eespool.
  • Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud kuni teatud kuupäevani, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „kuni“. Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud 04.06.2014 või varem, kuvatakse otsingu tulemis kahanevalt dokumendid, mis on registreeritud kuni 04.06.2014, uuemad eespool.
- Dokumendi liik - dokumenti otsitakse dokumendi liigi järgi.
- Teine osapool - dokumenti otsitakse dokumendi saatja või saaja nime järgi.
- Saatja viit - dokumenti otsitakse saatja asutuse dokumendi registreerimisnumbri järgi.
- Juurdepääs - dokumenti otsitakse dokumendi juurdepääsupiirangu („avalik“ või „AK“) järgi.
- Juurdepääsupiirangu alus - dokumenti otsitakse dokumendi juurdepääsupiirangu aluse järgi. Selle järgi otsides on soovitatav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt „AvTS“ (avaliku teabe seadus).
- Juurdepääsu lõpu kuupäev - dokumenti otsitakse dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Sellel väljal kehtivad samad otsingutingimused, mis väljal "Registreerimise kuupäev".

Otsides korraga mitme andmevälja järgi arvestatakse tulemuste väljastamisel käikide otsingutingimustega.

Dokumentide nimekiri

Otsingu tulem kuvatakse tabelina ning on jaotatud lehekülgedeks, kui otsingu tulemis on rohkem kui 20 dokumenti. Otsingu tulemis kuvatakse kahanevalt 100 esimest dokumenti, uuemad eespool.

Dokumendi täpsemate andmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata ükskik millises veerus oleval tekstil.

Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse täiendavaid andmevälju, avalikud failid kuvatakse osas „Failid“ ning olemasolevad seosed teiste dokumentidega osas „Seosed“.

Eraisikute ees- ja perekonnanimesid asutuse dokumendiregistris ei näidata, vaid selle asemel kuvatakse initsiaale.